שעות פתיחת מחסן פורים

הזדמנות אחרונה לקחת תחפושת - יום שישי 2.3 ב17:00 עד 17:30!

לא לאחר! ניצחונה :)