קוסמטיקה

גילת מש - קוסמטיקאית
דליה סטירט - קוסמטיקאית
שירלי קושנרוף - קוסמטיקאית