אבלות

חוי פיינגולד דויטש - מרכזת ועדה
זהבה פאול - חברת ועדה