סידור תורנויות

לכניסה לחץ כאן


לשאלות, הערות ובקשות בנוסף לדרך התוכנה, 
ניתן לפנות במייל לסדרן תורנויות : עודד בימקה בכתובות-
oded.bimka@hatzerim.co.il
Toranut@hatzerim.co.il
מסמכים מצורפים