בריד'ג בדרום, קורס ברידג',שעורי ברידג',לימוד ברידג'